Служители на обучение за обслужване на хора от глухата общност

В Туристическия информационен център се състоя обучение на служители от районната администрация за обслужване на глухи хора. Това се случи в рамките на проект: „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво. Целта на проекта е повишаване качеството на административното обслужване чрез правилно навременно прилагане на ЗБЖЕ в 7 общини с по-голяма концентрация на глухи и сляпо-глухи лица в България.

Презентация изнесе Алекс представител на глухата общност, който на жестов език и с преводач въведе по един много вълнуващ и артистичен начин присъстващите в своя свят и света на глухите хора.

През подобно обучение минават служители от всички столични районни администрации, които вече чувстват по-голяма сигурност при обслужването на глухи хора и, разбира се, това биха вършили с по-голяма емпатия към тях, след срещата си със своя обучител Александър.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.