Съобщение за инвестиционно предложене

Уважаеми дами и господа,

Съобщаваме ви за Инвестиционното предложение за  „Изграждане на топлоелектрическа централа на когенерация  и инсталация  за компресиран природен газ с бутилкови батерии  (платформи) за временно захранване  на топлоелектрическа централа на когенерация в предприятие „Симид София“ ООД , в поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85 и 68134.4363.13, район „Люлин“, Столична община и „Изграждане на директен газопровод от ГРС „София“ с. Иваняне  до площадката на хлебозавод „Симид София“ ООД, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, район „Люлин“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

инвестиционно предложение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.