Съобщение за виза за проектиране

На вниманието на собствениците на ПИ с идентификатори 02659.21903.934 по КККР на гр. Банкя.
Съобщение изх. № РБН23-АХ00-3/05.07.2023г.  за процедура по обявяване на издадена виза за проектиране от Главен архитект на район „Банкя“.съобщение Виза за проектиране

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.