Съобщение от строителя на водния цикъл на Банкя

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект:„Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 17.07.2023 – 30.07.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул.“Александър Стамболийски“
 • Възстановяване на настилките по улицата. Възстановяват се тротоари и бордюри по цялата улица.
 • От 20.07.2023г. се възстановява автобусна линия №42
 1. По  ул.”Иван Вазов”. Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. „Сливница“. Работи се по канализационен профил 174-1-б.  От 20.07.2023г. започва възстановяването на асфалтовата настилка по ул. „Сливница“. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 2. По ул.”Слънчев бряг” от ул.”Патриот”(Гурмазовски път) до ул.”Летоструй”.  Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 3. По ул.”Мальовица”. В участъка ще се изгражда канализационен клон 103(Г) ), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. „Райко Даскалов”, ул.”Бреза” и ул.”Малина” – в участъка  се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена  е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 5. По ул.Бреза – изгражда се канализационен клон 15(В)-б и 15(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъка  е затворен за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
 6. Във връзка със възстановяването на автобусна линия №42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Христо Смирненски”
 • Кръстовището на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Георги Бенковски”
 • Кръстовището на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Слънчева скала”
 • Кръстовището на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Христо Ясенов”
 • Кръстовището на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.“7“

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС(със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул.”Царибродска” от ул.”Александър Стамболийски” до ул.“Юрий Гагарин“. В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул.”Родина” от ул.”Александър Стамболийски” до ул.”Клокотница”. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул.”Сливница” – между ул.”Цар Симеон” и ул.”Средна гора”. Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. Иван Вазов. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

Ще се възстановяват настилките в в трасето на канализационен профил 179 нов. В зависимост от атмосферните условия очакваното начало на тези мероприятия е около  20.07.2023г.

 1. По ул.“Васил Петлешков“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“София“. Работи се по канализационен профил 307-б и 307-д. Участъка  е затворен за вдижение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул.“Иванянско шосе“ в участъка от ул.“Мадарски конник“ до ул.“София“.  Ще се работи по канализационен профил 272-д. За целта  поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023г.
 3. По ул.“Стефан Стамболов“ в участъка от ул.“Иванянско шосе“ до преди Големия прелез. В участъка ще се подменя водопровод, като ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС(със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023г.

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.