ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОЩЕ ЕДИН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Банкя приключи успешно пореден проект по програма „Еразъм+”, включващ  две основни дейности – мобилност на ученици и мобилност на училищен персонал.

Дванадесет ученици от гимназията, придружени от учителите инж. Маргарита Станоева и Юлиана Видолова, проведоха през месец юли  2023 г. практика в град Севиля, Испания. Учениците от различни специалности придобиха професионални умения в областта на ресторантьорството и кетъринга.

Под наставничеството на опитни ментори от партньора Euromind Projects S.L, учениците развиваха своите практически умения и знания на реални работни места и научиха за важните аспекти от организацията, обслужването, приготвянето на кулинарни изделия и напитки, характерни за региона  на Севиля.

Те развиха не само професионални, но и междуличностни умения като екипна работа и комуникация. Взаимодействието с местните ресторантъори им даде възможност да разширят своя професионален кръгозор и да се вдъхновят от добрите практики.

Доказателство за успешно проведената мобилност бяха връчените сертификати Europass mobility и Сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“ от партньорската организация.

За валидиране на компетентностите, придобити по време на мобилността, учителите получиха EUROPASS сертификат за мобилност, а от партньора–домакин    –  Сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“. Документите ще послужат за оценка компетенциите на учителите, като част от самооценяването на училището.

Участниците имаха възможността да се запознаят с богатото културно наследство и с историята Испания. Разгледаха гр. Севиля, посетиха столицата Мадрид, гр. Гранада.

На 17 юли в ПГТ  „Алеко Константинов“ учителите, преминали през европейски практики и наблюдения, споделиха своите професионални впечатления и културните различия с колеги от гимназията.

От 23.07. до 06.08.2023г. предстои реализацията на още един проект по програма Еразъм+  за акредитирани организации в областта на професионалното образование и обучение.  Отново дванадесет ученици с двама придружаващи учители ще имат възможността да практикуват в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга в гр. Лайпциг, Германия.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.