Съобщение от строителя на водния цикъл на Банкя

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект:„Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“:

В периода 24.07.2023 – 06.08.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По  ул.“Иван Вазов“. Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. „Сливница“. Работи се по канализационен профил 174-1-б.  От 20.07.2023г. започна възстановяването на асфалтовата настилка по ул. „Сливница“. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 2. По ул.“Средна гора“ от ул.“Сливница до ул.“Рила“ – ще бъде въведена е ВОБД като улицата ще е затворена за движение на МПС. Ще се работи се по канализационен профил 186-б и 186-д.  Очаквано начало на СМР – 25.07.2023г. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 3. По ул.“Слънчев бряг“ от ул.“Патриот“(Гурмазовски път) до ул.“Летоструй“.  Улицата е  затворена за движение на МПС, като  са осигурени обходни маршрути. В участъка се изграждат канализационни профили 156-б и 156-д.
 4. По ул.“Мальовица“. В участъка  се изгражда канализационен клон 103(Г) ), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 103(Г).  Участъка  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. По ул. „Райко Даскалов“, ул.“Бреза“ и ул.“Малина“ – в участъка  се подменят съпътстващи водопроводи. Въведена  е ВОБД, като улицата е частично затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 6. По ул.“Бреза“ – изгражда се канализационен клон 15(В)-б и 15(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. Във връзка със възстановяването на автобусна линия №42 са възможни и СМР в следните участъци:
 • Кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Христо Смирненски“
 • Кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски „и  ул“.Георги Бенковски“
 • Кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Слънчева скала“
 • Кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Христо Ясенов“
 • Кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“7“

В посочените участъци ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС(със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба.

 1. По ул.“Царибродска“ от ул.“Александър Стамболийски“ до ул.“Юрий Гагарин“. В участъка се изгражда канализационен профил 66, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 66.  Участъка  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул.“Родина“ от ул.“Александър Стамболийски“ до ул.“Клокотница“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профили 2-б и 2-д, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул.“Васил Петлешков“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“София“. Работи се по канализационен профил 307-б и 307-д. Участъка  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул.“Иванянско шосе“ в участъка от ул.“Мадарски конник“ до ул.“София“.  Ще се работи по канализационен профил 272-д. За целта  поетапно се въвежда ВОБД в работните участъци. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023г.
 5. По ул.“Стефан Стамболов“ в участъка от ул.“Иванянско шосе“ до преди Големия прелез. В участъка ще се подменя водопровод, като ще бъде въведена ВОБД без затваряне за движение на МПС(със стеснения), като при необходимост движението ще се регулира със светофарна уредба. Очакваното начало на СМР е 24.07.2023г.
 6. По ул.“Ангел Каралийчев“ от ул.“София“ до ул.“Николай Некрасов“. “. В участъка се изгражда канализационен профил 262, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 262.  Участъка  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул.“Хъшове“ от ул.“София“ до след  ул.“Еделвайс“. В участъка се изгражда канализационен профил 227-д и 227-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 227.  Участъка  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул.“Баба Тонка“ или ул.“Летоструй“ ( в зависимост от технологичната възможност). Ще бъде въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. Очаквано начало на СМР – 31.07.2023г., като за посочените улици ще бъде предоставена допълнителна информация при изясняване на ситуацията.

 

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.”

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.