Обява на схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти

Уважаеми госпожи и господа,

На основание 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Ви уведомяваме, че е открито производство за одобряване на схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти  в имоти общинска собственост.

Схемата ще откриете в прикачения файл.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.