Обява на схеми за поставяне на преместваеми обекти

Уважаеми госпожи и господа,

На основание 19, ал. 5 от НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Ви уведомяваме, че е открито производство за одобряване на схеми за поставяне на премествеми обекти в имоти общинска собственост.

Обявление №РБН23-АХ00-5/18.08.2023 г.

 

 

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.