Съобщение от строителя на водния цикъл на Банкя

 

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 04.09.2023г. – 17.09.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Царибродска“ от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Юрий Гагарин“. В участъка ще се възстановява асфалтова настилка след изграждането на канализационен профил 66.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. “Ю. Гагарин“ от ул. “Царибродска“ до ул. “Гергина“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. В участъка се изграждат канализационни профил 66, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 3. По ул. “Иван Вазов“ от ул. „Шипка“ до ул. „Майор Коста Паница“. В участъка се изгражда канализационен профил 174.1-б и 174-д, СКО към имотите  както и УО в рамките на канализационните профили.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница” до ул. “Рила“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. Работи се по канализационен профил 186-б и 186-д. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 5. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “София“ до  ул. “Лотос“   Работи се по канализационен профил 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД. Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 6. По ул. “Петко Каравелов“ в участъка от ул. “В. Петлешков“ до ул. “Т. Каблешков“. Работи се по канализационен профил 309-б и 309-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. “Ангел Каралийчев“ от ул. „Еделвайс“ до ул. “Николай Некрасов“. В участъка се изгражда канализационен профил 262, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 262.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Слънчева скала“ от ул. „Ал. Стамболийски“. В участъка се изгражда канализационен профил 1, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен профил 1.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут през ул. „Родина“. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
 9. По ул. „Христо Ботев“ от ул. „Княз Борис I” – ще се изгражда се канализационен профил 37, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 10. По ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Иглика“. В участъка се изгражда канализационен клон 22 (М), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 11. По ул. “Бели брег“  от ул. „Летоструй“ до ул. „Хр. Ясенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 162-б и 162-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 12. По ул. „Христо Траянов“ от ул. „Слънчев Бряг“ до ул. „Боримечката“. В участъка ще се изграждат канализационен профил 133-д и 133-б, като ще се въведе ВОБД.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. “Огражден“ от ул. „Приморско“ до ул. „Мальовица“  В участъка  се изгражда канализационен клон 98(Г) ), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационен клон 98(Г).  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 14. По ул. „Хан Кардам“ от ул. „Копривщица“ до ул. „Огражден“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 111-б и 111-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
 15. По ул. „Язовирски път“,  от  ул. „Варна“  – в участъка  се изгражда канализационен клон 9 (В). Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 16. По ул. “Хумата“ от ул. „Варна“– изгражда се канализационен клон 6(В), СКО към имотите както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 17. По ул. “Райко Даскалов“ в участъка от ул. „Варна“ до ул. „Пожаревски път“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
 18. По ул. “Камчия“  от ул. „Пожаревски път“– изгражда се канализационен клон 19(В)-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.”

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.