Съобщение

Уважаеми гости и жители на град Банкя,

Днес, 2 октомври, в 11:00 часа ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и въздушна опасност.
За недопускане на стресови ситуации, моля предупредете близките си и най-вече децата за предстоящия тест.

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.