Инвестиционно предложение

Уважаеми дами и господа,

Съобщаваме ви за инвестиционното предложение за  „Преустройство на част от съществуваща сграда в малка пивоварна и транжорна“  в поземлен имот с идентификатор 02659.2196.2156, м. „кв. Вердикал“,  район „Банкя“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. инвестиционно предложение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.