Важно съобщение

В последните години броят на жителите на Банкя много нарасна. Във
връзка с предстоящите на 29 октомври избори за местна власт – избор на
кмет на Банкя, София и общински съветници, ви информираме, че за да
имате право да гласувате в Банкя, трябва да сте адресно регистрирани по
постоянен адрес – преди 28 април 2023г. или по настоящ адрес също с
регистрация преди 28 април 2023г. Заявление за гласуване по настоящ
адрес можете да подадете в районната администрация на ул. "Цар Симеон"
№1 до 17:00 часа на 14 октомври 2023г.

Другите новини…

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД - 24 МАЙ_ с.ИВАНЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.