Съобщение от строителя на водния цикъл

 

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 15.10.2023г. – 31.10.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Гергина“ от ул. “Янтра“ до ул. “Ю. Гагарин“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъкът се изграждат канализационни клон 135 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 2. По ул. “Момина сълза“ от ул. “Вежен“ и по ул. “Вежен“ и ул. „Роза“ до ул. „Бор“. Въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. ЩЕ се изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 3. По ул. „Бор“ от заустване в река до ул. „Роза“. Въведена е ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. ЩЕ се изгражда канализационен профил 259-д, както и СКО в рамките на канализационния профил.
 4. По ул. “Иван Вазов“ от ул. „Сливница“ до ул. „Майор Коста Паница“. В участъка ще се възстановяват пътни настилки след изграждането на канализационен профил 174.1-б и 174-д.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. По ул. “Средна гора“ от ул. “Сливница до ул. “Рила“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждаt канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 6. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до  ул. “Жълтуга“. Работи се по канализационни профили 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД . Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 7. По ул. “Тодор Каблешков“ – изгражда се канализационен профил 305-б и 305-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Иванянско шосе“ до ул. “Невен“. В участъка се изгражда канализационен профил 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Хъшове“  от ул. „София“ до ул. “Морава“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 227-д и 227-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. По ул. „Ангел Каралийчев“  от ул. „Николай Некрасов“ до ул. “Мусала“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 281-б и 282-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния профил.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 11. По ул. „Родина“ от ул. Ал. Стамболийски“. В участъка ще се възстановяват настилки след изграждане на канализационен профил 2. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут през ул. „Слънчева скала“.
 12. По ул. „Георги Бенковски“ от ул. Ал. Стамболийски“ до ул. „Захари Стоянов“. В участъка се изгражда канализационен профил 5-д и 5-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
 13. По ул. „Христо Ботев“ в юго-западна посока от ул. „Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 37, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 14. По ул. „Йордан Йовков“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Н. Вапцаров“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 15 (М), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния профил.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 15. По ул. “Бели брег“  от ул. „Летоструй“ до ул. „Хр. Ясенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 162-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 16. По ул. “Райко Даскалов“ в участъка от ул. „Варна“ и по ул. „Пожаревски път“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. “Окол“  от ул. „Свилен Миланов“– изгражда се канализационен клон 191(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. “Свилен Миланов“  от ул. „Методи Иванов“ до ул. „Окол“– изгражда се канализационен клон 189(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 19. По ул. “Огражден“  от ул. „Приморско“ до ул. „Хан Кардам“ – ще се изгражда  канализационен клон 96(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 20. По ул. „Баба Тонка“ от ул. „Рудозем“ до ул. „Никола Обретенов“ ще се изгражда  канализационен клон 154-б, СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 21. По ул. „Даме Груев“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Вапцаров“ ще се изгражда  канализационен клон 14(М), СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 22. По ул. “Трапезица“  в юго-западна посока от ул. „Княз Борис I” – ще се изгражда  канализационен клон 39 и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 23. По ул. „Летоструй“ от ул. „Бели брег“ до ул. „Баба Тонка“ ще се изгражда  канализационен профил 157-б и 157-д. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.”

 

 

 

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.