Работи се по втория етап на водния цикъл на Банкя. Сега е най-трудното!

Уважаеми съграждани, в разгара сме на строителните дейности по втория етап на водния цикъл на Банкя, след приключването на който около 70% от домакинствата на града ще имат канал. Сега обаче е най-трудното, защото винаги при ремонт и изкопни работи ритъмът на живот в града се променя. Това е стрес, който бихме желали да намалим с тази публикация, която да ви информира от какво естество са и трудностите при реализирането на този проект.

Строителят Обединение „Гелар каналстрой”, в което влизат фирмите „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, „Гелак” ООД, „Ар Си Дизайн” ЕООД , „Уотър енвайро проджект” ЕООД, „Проинфра” ООД , работи за изграждане на канализацията на Банкя интензивно и с целия си възможен капацитет по проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“. ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. БАНКЯ, КВАРТАЛИТЕ „ГРАДОМАН“, „МИХАЙЛОВО“ И „ВЕРДИКАЛ“, РАЙОН „БАНКЯ“ по оперативна програма „Околна среда”.

Същевременно по втори отделен проект „Софийска вода”  АД  подменя, където е необходимо, водопровода и прави водопроводни сградни отклонения.

При изкопните работи се достига до подземна инфраструктура, за която няма информация : ел.кабели, съобщителни кабели, газ и др., включително канали, изградени по стопански начин. Това усложнява задачата. Някъде се достига до скали с особена твърдост, което забавя работата.

В текстовете за СМР, които публикуваме ви осведомяваме на коя точно улица се работи в определен период. Работата там може да бъде приключена малко по-късно или по-рано от посочените дати. Индикативните дати са тези, в рамките на които ще се работи на улиците.Те не са срокове за приключване на работата по улицата, а само откога докога са недостъпни за преминаване. Това не са сроковете за изпълнение на проекта по дадената улица, както мислят някои граждани. Те са за ваша яснота.

А вече има и окончателно асфалтирани улици: „Царибродска”, „Слънчева скала” и „Димчо Дебелянов”. Съвсем скоро предстои полагане на асфалт на ул. „Родина” и отсечката между Малкото кръгово и улица „Стефан Стамболов”.

Разбираме, че затрудненията ви са огромни. Но това е проект, който се случва вероятно на 100 години веднъж в едно населено място. Преди 100 години банчани настояват по страниците на вестник „Банкя” в курорта да има канализация. След като през 2015 година основата бе положена с първия етап на водния цикъл – изграждане на главните  канализационни колектори, сега работата продължава  с вътрешно-кварталните улици.

А как този факт ще се отрази на вашия живот зависи, както от работата на строителите, така също и от отношението ви към нея – доколко сте склонни да понесете тези трудности на една придобивка, която ще ви постави в позиция да сте спокойни, че отпадните ви води отиват там, където трябва, а не се изливат незаконно и замърсяват околната среда.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.