Обява на инвестиционно предложение

Уважаеми госпожи и господа,

Съобщаваме ви за инвестиционното предложение за  „Изграждане на водопровод за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура от съществуваща разпределителна шахта в ПИ с идентификатор 02659.2193.483 до Пи с идентификатор 02659.2193.1019 по КККР на гр. Банкя, район “ район „Банкя“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Информация по чл. 4, ал. 3  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционно предложение

Другите новини…

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД - 24 МАЙ_ с.ИВАНЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.