Съобщение от строителя на водния цикъл

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 30.10.2023г. – 12.11.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Ахелой“ от ул. “Янтра“ до ул. “Мадара“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждат канализационен клон 137 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 2. По ул. “Вежен“ от ул.  “Момина сълза“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. Изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 3. По ул. „Бор“ от заустване в река до ул. „Роза“ и по ул. „Роза“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 4. По ул. “Средна гора“ от ул. “Рила“ до ул. “Зора“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждаt канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 5. По ул. “Иванянско шосе“ в участъка от ул. “Мадарски конник“ до  ул. “Жълтуга“. Работи се по канализационни профили 272-д и 272-б. Въведена е ВОБД . Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
 6. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 286-д и 286-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 7. По ул. “Христо Траянов“ – изгражда се канализационен профил 133-б и 133-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Летоструй“ от ул. „Бели брег“ до ул. „Баба Тонка“ ще се изгражда  канализационен профил 157-б и 157-д. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути
 9. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Иванянско шосе“ до ул. “Невен“. В участъка се изгражда канализационен профил 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. По ул. „Еделвайс“  от ул. „Хъшове“ до ул. “Ангел Каралийчев“. В участъка се изгражда канализационен профил 228-д и 228-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 11. По ул. „Ангел Каралийчев“  от ул. „Николай Некрасов“ до ул. “Мусала“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 281-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 12. По ул. „Георги Бенковски“ от ул. Ал. Стамболийски“ до ул. „Захари Стоянов“. В участъка се изгражда канализационен профил 5-д и 5-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
 13. По ул. „Трапезица“ в югозападна посока от ул. „Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 39, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 14. По ул. „Даме Груев“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Н. Вапцаров“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 14 (М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 15. По ул. “Никола Обретенов“  от ул. „Бели Брег“ до ул. „Баба Тонка“. В участъка се изгражда канализационен профил 163-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 16. По ул. “Пожаревски път“ в участъка от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Камчия“. В участъка се изграждат канализационен клон 21(В)-б и 21(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове. Участъкът е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. “Окол“  от ул. „Свилен Миланов“– изгражда се канализационен клон 191(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. “Свилен Миланов“  от ул. „Методи Иванов“ до ул. „Окол“– изгражда се канализационен клон 189(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 19. По ул. „Язовирски път“. В участъка се изгражда канализационен профил 9 (В) и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Бряст“ от ул. „П. Никифоров“  до ул. „Ручей“. В участъка ще се изграждат канализационни профили 60-б  и 60-д, СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 21. По ул. „Даме Груев“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Вапцаров“ ще се изгражда  канализационен клон 14(М), СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 22. По ул. “Трапезица“  в югозападна посока от ул. „Княз Борис I” – ще се изгражда  канализационен клон 39 и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 23. По ул. “Иван Вазов“ от ул. „Сливница“ до ул. „Майор Коста Паница“. В участъка ще се възстановяват пътни настилки след изграждането на канализационен профил 174.1-б и 174-д.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 24. По ул. „Юрий Гагарин“ от ул. Царибродска до ул. „Гергина“. В участъка ще се възстановяват пътни настилки след изграждането на профил 66

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.”

Другите новини…

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД - 24 МАЙ_ с.ИВАНЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.