Обява за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

  1. Военновъздушни сили

 

  1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-972/06.11.2023 г. е разк-рита процедура по обявяване на вакантна длъжност Началник на група „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ във военно формирование 52090 – Долна Митрополия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

  1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-803/19.09.2023 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност „Началник на група” в група „Финанси“ във военно формирование 44510-София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

Другите новини…

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД - 24 МАЙ_ с.ИВАНЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.