Съобщение от строителя на водния цикъл

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 20.11.2023г. – 30.11.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Вежен“ от ул.  “Момина сълза“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. Изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 2. По ул. „Роза“ от ул. „Бор“ до ул. „Оборище“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 3. По ул. “Средна гора“ от ул. “Рила“ до ул. “Куковица“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изгражда канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 4. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 286-д и 286-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 5. По ул. “Боримечката“ – изгражда се канализационен профил 134-б и 134-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 6. По ул. „Летоструй“ от ул. „Бели брег“ до ул. „Баба Тонка“ ще се изгражда  канализационен профил 157-б и 157-д. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути
 7. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Иванянско шосе“ до ул. “Мусала“. В участъка се изгражда канализационен профил 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Еделвайс“  от ул. „Хъшове“ до ул. “Ангел Каралийчев“. В участъка се изгражда канализационен профил 228-д и 228-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Кръстьо Миятев“. В участъка се изгражда канализационен профил 5-д и 5-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС. При възможност ще се пропускат МПС на живущите в участъка.
 10. По ул. “Преслав“ от ул. “Янтра“ до ул. “Мадара“. Ще бъде въведена ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждат канализационен клон 144 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 11. По ул. „Трапезица“ в югозападна посока от ул. „Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 39, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 12. По ул. „Венера“ от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Искра“. В участъка се изгражда канализационен профил 166, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. „7“ от ул. „Н. Вапцаров“. В участъка се изгражда канализационен профил 26 (М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 14. По ул. “Никола Обретенов“  от ул. „Баба Тонка“. В участъка се изгражда канализационен профил 163-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 15. По ул. “Окол“  от ул.  „Требего“ към ул. „Варна“– изгражда се канализационен клон 179 (В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 16. По ул. “Свилен Миланов“  от ул. „Методи Иванов“ до ул. „Окол“– изгражда се канализационен клон 189(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 17. По ул. „Бряст“ от ул. „П. Никифоров“  до ул. „Ручей“. “. В участъка ще се изграждат канализационни профили 60-б  и 60-д, СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. „Малина“  –  в участъка  се изгражда канализационен клон 11(В) и клон 13 (В), както и СКО към имотите.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 19. По ул. „Юрий Гагарин“ от ул. Царибродска до ул. „Гергина“. В участъка се възстановяват пътни настилки след изграждането на профил 66
 20. По ул. „Иванянско шосе“ – възстановяват се пътни настилки след изграждането на канализацията.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.