Информацията за опасностите от зависимостите – ключ за борбата с тях

Беседи за „За вредата от тютюнопушенето и употребата на наркотици“ се проведоха с учениците от 8б, 9а и 9б клас   в 78. СУ „Христо Смирненски“ и с ученици от 8а и 8б клас на ПГТ „Алеко Константинов“.

Освен от познанията на лекторите от РЗИ Вероника Тодорова и Васил Кожухаров, възпитаниците на двете най-големи училища в Банкя, останаха впечатлени и от измерването с уред на въглероден оксид в издишвания от тях въздух. Направена бе и проверка за натрупването на катрани при тютюнопушенето  при атрактивна демонстрация с куклата Сю.

Учениците с подчертан интерес се включиха в  темите с въпросите си, а така също и в  измерванията. Това дава надежда, че вече съвсем осъзнато те ще правят своя избор за избягване на пагубните зависимости.

Беседите, които ще продължат до 30 ноември,  са инициирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „Банкя“.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.