Да предпазим нашите младежи и девойки!

Проведоха се и последните от серията лекции сред учениците на двете най-големи училища в Банкя, свързани с тяхното морално израстване и физическо здраве.

Възпитаници на 78. СУ „Христо Смирненски“ от 10а, 10б и 11а клас и ученици от 10б и 10в клас при ПГТ „Алеко Константинов“ взеха участие в лекции на тема: „ХИВ и СПИН“, изнесени от инспекторите от Столичната РЗИ Вероника Тодорова и Емилия Иванова. Лекциите задълбочават отношението на младежите и отговорността им към собственото им здраве и това на другите.

Датата 30 ноември не бе избрана случайно, а е по повод Световният ден за борба с ХИВ и СПИН, който се отбелязва на 1 декември.

Лекциите бяха  инициирани и организирани от Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Банкя“. И през следващата година Комисията ще организира лекции и по други актуални за учениците теми.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.