Съобщение от строителя на водния цикъл в Банкя

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 01.12.2023г. – 10.12.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Вежен“ и ул. „Роза“ от ул.  “Момина сълза“ до ул. „Бор“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. Изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 2. По ул. „Роза“ от ул. „Бор“ до ул. „Оборище“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 3. По ул. “Средна гора“ от ул. “Рила“ до ул. “Кукувица“ – Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изгражда канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 4. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 286-д и 286-б както и СКО в рамките на канализационните профили.
 5. По ул. “Боримечката“ – изгражда се канализационен профил 134-б и 134-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 6. По ул. „Летоструй“ от ул. „Бели брег“ до ул. „Баба Тонка“ ще се изгражда  канализационен профил 157-б и 157-д. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Иванянско шосе“ до ул. “Мусала“. В участъка се изгражда канализационен профил 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Еделвайс“  от ул. „Хъшове“ до ул. “Ангел Каралийчев“. В участъка се изгражда канализационен профил 228-д и 228-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Космонавт“  от ул. „София“ . В участъка се изгражда канализационен профил 218, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. Тупик към ул. „Георги Бенковски“. В участъка се изгражда канализационен профил 12-1-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 11. По ул. “Преслав“ от ул. “Янтра“ до ул. “Мадара“. Ще бъде въведена ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. В участъкът се изграждат канализационни клон 144 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 12. По ул. „Трапезица“ в юго-западна посока от ул. „Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 39, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. „Венера“ от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Искра“. В участъка се изгражда канализационен профил 166, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 14. Тупик към ул. „Цар Симеон“ между ул. „Венера“ и ул. „Рила“. В участъка се изгражда канализационен профил 167, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 15. По ул. „Зорница“ от ул. „Н. Вапцаров“ до ул. “Излет“. В участъка се изгражда канализационен профил 19 (М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 16. По ул. “Бели Брег“  от ул. „Летоструй“ до ул. „Слънчев бряг“. В участъка се изгражда канализационен профил 165-б и профил 144, както и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. “Окол“  от ул.  „Требего“ към ул. „Варна“– изгражда се канализационен клон 179 (В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. „Бряст“ от ул. „П. Никифоров“  до ул. „Ручей“. “. В участъка ще се изграждат канализационни профили 60-б  и 60-д, СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 19. По ул. „Малина“  –  в участъка  се изгражда канализационен клон 11(В) и клон 13 (В), както и СКО към имотите.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Иванянско шосе“ от ул. „Перуника“ до ул. „Лотос“. В участъка се изграждат СКО към имотите. Улицата е затворена за движение, като е осигурен обходен маршрут.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.