Младежки клуб „Заедно можем всичко“ с първа среща

Днес в  Музейната зала на 78. СУ „Христо Смирненски“ се състоя първата среща на Младежкия клуб „Заедно можем всичко“ към Местната комисия за БППМН (Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните) при район „Банкя“.

На тази първа среща бе обсъдена Програмата за работа на Клуба, която включва благотворителни, културни, спортни инициативи.

Младежите ще имат възможност да споделят с  районното ръководство своите идеи за развитието на града и неговото бъдеще.

Ръководител на Младежкия клуб е Валерия Доневска – младши експерт „Младежки дейности и туризъм“ към районната администрация.

В клуба могат да членуват младежи от 15 до 29 години, а доброволци могат да бъдат лица от 8 до 15 години със съгласието на техните родители.

За информация: телефон 0885074115

 

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.