Съобщение от строителя на водния цикъл на Банкя

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 10.01.2024г. – 21.01.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. „Роза“ от ул.  “Вежен“ до ул. „Бор“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. Изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 2. По ул. „Роза“ от ул. „Бор“ до ул. „Оборище“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационни профили 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. „Оборище“ от реката до ул. „Роза“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационен профил 252-д, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 4. По ул. “Средна гора“ от ул. “Кукувица“ до ул. „Искра“ – Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждат канализационни профили 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 5. По ул. „Кукувица“ от ул. „Средна гора“  до ул. „Кос“. В участъка ще се изграждат канализационни профили 187-д и 187-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 6. По ул. „Тинтява“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Ропотамо“. В участъка се изгражда канализационен профил 169, УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 7. По ул. „Янтра“ и ул. “Боримечката“ – изграждат се канализационни профили 137 и138. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Летоструй“ от ул. „Сердика“ до ул. „Баба Тонка“ изгражда се канализационни профили 157-б и 157-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Баба Тонка“  от ул. „Летоструй“  до ул. „Никола Обретенов“. В участъка се изгражда канализационен профил 160 – б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. По ул. “Бели Брег“  от ул. „Летоструй“ до ул. „Слънчев бряг“. В участъка се изгражда канализационен профил 165-б и профил 144, както и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 11. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационни профили 286-д и 286-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 12. По ул. „Майска китка“ от ул. „Лотос“. В участъка се изгражда канализационен профил 302, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Еделвайс“ до ул. “Мусала“. В участъка се изгражда канализационни профили 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 14. По ул. „Спътник“  от ул. „София“ до ул. “Момина сълза“. В участъка се изгражда канализационни профили 225 и 226, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 15. По ул. “Преслав“ от ул. “Янтра“ до ул. “Мадара“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждат канализационни клон 144 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 16. По ул. „Мадара“ от ул. „Преслав” до ул. “Ахелой”– ще се изгражда канализационен профил 143(В), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. „Гургулят“ от ул. „Варна“  до ул. „Ю. Гагарин“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 150(В) и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. „Христо Ясенов“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 35(М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
 19. По ул. „Габър“. В участъка ще се изгражда канализационен профил 5(М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Китка“ от ул. „Н. Вапцаров“ до ул. “Зорница“. В участъка се изгражда канализационен профил 7(М), УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 21. По ул. “Пожаревски път“  от ул.  „Райко Даскалов“ към ул. „Камчия“– изграждат се канализационни клонове 21(В)-б и 21(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 22. По ул. “Малина“  от ул.  „Бреза“ – изгражда се канализационен клон 13(В)-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.

 

Моля, имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

 

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.