Съобщение за инвестиционно предложение

Уважаеми дами и господа,

Съобщаваме Ви за инвестиционното предложение за  „Изграждане на пет жилищни сгради“  в поземлени имоти с идентификатори 32216.2326.9962, 32216 .2326.9961, 32216 .2326.9960, 32216 .2326.9959,  32216 .2326.9958 м. „с. Иваняне“,  район „Банкя“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РБН24-ЕВ00-11-12.01.24 инвестиционно намерение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.