За инициативата „Достъпно за вас“

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и индустрията стартира инициативата „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“. Инициативата има за цел да осигури информираност на потребителите и достъпност до основни хранителни стоки от малката потребителска кошница, чрез предлагането им на възможно най-ниски цени, базирайки се на принципите на  конкурентност, без да оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.

Инициативата се реализира в партньорство между Министерството на икономиката и индустрията и всеки отделен бизнес оператор, доброволно приемащ условията на инициативата и обхваща осигуряване на седем продуктови  групи от малката потребителска кошница, отговарящи на обичайните изисквания за качество и съдържащи всички необходими продукти за разнообразно хранене.

В инициативата могат да се включат и специализирани търговци за продажба на конкретни хранителни продукти.

Участниците прилагат добросъвестни лоялни търговски практики, съобразени със стандартите за доставка на храни и хранителни продукти между стопанските субекти.

Кампанията е с минимален срок от 15 ноември 2023 г. до 31 май 2024 г., като може да бъде продължена.

От страна на Министерството на икономиката и индустрията бяха проведени редица срещи с бизнес оператори, на които то получи съгласие и позитивна нагласа за участие в инициативата, като общото заключение между всички участници бе, че постигането на механизъм за трайно намаляване на пазарните цени, би могло да се осъществи чрез партньорство между бизнес и институции.

Подготвена бе т.нар. Декларация за партньорство, с която участниците в инициативата изразяват съгласие, в условия на партньорство и сътрудничество с Министерство на икономиката и индустрията, да осъществяват съвместни дейности по отношение на инициативата „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“.

Инициативата цели осигуряване на информираност на потребителите и достъпност до основни хранителни продукти от малката потребителска кошница, чрез предлагането им за съответната седмица от всеки отделен участник на най-ниските сред конкретния вид артикули от съответната стокова група на участника цени съобразно собствената му преценка на база структурата на разходите и следвайки принципа на свободно определяне на цените.

Понастоящем Декларацията за партньорство е подкрепена от няколко бизнес оператори, провеждат се ежедневно срещи между представители на Министерството на икономиката и индустрията и търговци за присъединяване към инициативата, като стремежът на ведомството е, кампанията да се популяризира и разшири на регионално ниво.

Министерството на икономиката и индустрията отстоява позиция за информираност на потребителите и достъпност до основни хранителни продукти от малката потребителска кошница, чрез предлагането им на възможно най-ниски цени, базирайки се на принципите на конкурентност, като инициативата се явява ефективен инструмент, който ще донесе кумулативна полза за потребителите и участниците на пазара.

С цел оперативност, разясняване на детайлите от кампанията и отговор по възникнали въпроси – лице за контакт: Михаела Карадимова, директор на дирекция „Правна“, Министерство на икономиката и индустрията, електронен адрес m.karadimova@mi.government.bg .

Другите новини…

Честит празник, Градоман!

Честит празник, Градоман!

На празника Петдесетница от незапомнени времена е бил съборът на Градоман, квартал на Банкя. След години прекъсване...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.