Обява за набавяне на дърва за огрев

Във връзка със задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев, желаещите да си закупят от ОП „Управление на общински земи и гори” да се запишат до 27.03.2024г. в деловодството на район „Банкя”.

Списъците трябва да съдържат три имена, телефон и адрес.

Необходимо условие: Постоянен или настоящ адрес на територията на район „Банкя“

За допълнителна информация ОП „Управление на общински земи и гори”

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.