Стартира информационна кампания на Столична община

Столична община стартира информационни кампании във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“, Столична община с жителите на кв. Симеоново, кв. Драгалевци в район „Витоша“ и кв. Вердикал в район „Банкя“.
СТАРТИРАЩА КАМПАНИЯ – КВАРТАЛ ВЕРДИКАЛ
ДАТА: 25./четвъртък/01.2024 г.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Народно читалище „Светлина“ ,
бул. „Варна“ №202
1. Начален час – 18.00 ч.
2. Представяне на екипа по Проекта от ръководителя на Проекта
3. Представяне на целите на Проекта и обхвата на работата, свързана с него
4. Избор на представители /не повече от 2 – 3 души/от жителите на населените места, включени в Проекта за посещение до ИМБТ „Хан Богров“ в изпълнение на целите на Проекта
5. Въпроси
6. Заключителна част – 19:00 ч.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.