Съобщение от строителя на водния цикъл

 

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 05.02.2024г. – 18.02.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Александър Стамболийски“  до ул. „Ю. Гагарин“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 14, УО и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 2. По ул. „Републиканска“ от ул. „Цар Симеон“  до ул. „Булаир“. В участъка ще се изграждат канализационен клон 173, УО и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. „Роза“ от ул. „Бор“ до ул. „Синчец“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационни профили 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. „Оборище“ от реката до ул. „Роза“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационен профил 252-д, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 5. По ул. “Зора“ и по ул. „Рила“ от ул. “Средна гора“ до ул. „Цар Симеон“ – Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изграждат канализационни профили 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 6. По ул. „Кукувица“ от ул. „Средна гора“  до ул. „Кос“. В участъка ще се изграждат канализационни профили 191-д и 190-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. „Тинтява“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Търнов рид“. В участъка се изгражда канализационен профил 169, УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 8. По ул. „Янтра“ и ул. “Боримечката“ – изграждат се канализационни профили 137 и138. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Кипарис“ от ул. “Слънчев бряг“ до ул. „Сердика“ – изгражда се канализационен профили 140. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. По ул. „Патриот“ от ул. „Слънчев бряг“ до ул. „Бриз“. В участъка ще се изграждат канализационни профили 145 -д и 145-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 11. По ул. „Сердика“ от ул. “Летоструй“ до ул. „Луноход“ – изгражда се канализационен профили 161-б. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 12. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационни профили 286-д и 286-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 13. По ул. „Горски път“ от ул. „Лотос“ до ул. „Майска китка“. В участъка се изгражда канализационен профил 298, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут.
 14. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Еделвайс“ до ул. “Мусала“. В участъка се изграждат канализационни профили 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 15. По ул. „Спътник“  от ул. „София“ до ул. “Момина сълза“. В участъка се изгражда канализационни профили 225-б и 226-б и СКО към имотите. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 16. По ул. „Мадара“ от ул. „Преслав” до ул. “Ахелой”– изгражда се канализационен профил 143(В), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. „Гургулят“ от ул. „Янтра“  до ул. „Ю. Гагарин“. В участъка ще се изгражда канализационен клон 150(В) и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. „Зорница“ от ул. „Китката“ до ул. “З“. В участъка се изгражда канализационен профил 10(М), УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 19. По ул. “Пожаревски път“  от ул.  „Райко Даскалов“ към ул. „Камчия“– изгражда се канализационни клонове 21(В)-б и 21(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Петър Никифоров“ от ул. „Бряст“. В участъка се изграждат канализационни профили 56(В)–б и 56(В)-д, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
 21. По ул. “Ручей“  от ул.  „П. Никифоров“ към ул. „Плиска“– изгражда се канализационен клон 70(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 22. По ул. “Окол“  от ул.  „Свилен Миланов“ – ще се изгражда канализационен клон 191(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 23. По ул. “Карамфил“  от ул.  „Варна“ – ще се изгражда канализационен клон 45(В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

VOBD_PATRIOT  – Временна организация за безопасност на движението ул. „Патриот“

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.