ИЗКУСТВО В РЕАЛНО ВРЕМЕ В БАНКЯ

Желанието на екипа на 78. СУ „Христо Смирненски“ да надгради и разшири диапазона на съмишленици в инициативата „78. СУ представя изкуство в реално време“ ги срещна с първия им партньор в лицето на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при СО район „Банкя“.
Съвместната ни работа ще бъде в посока приобщаване на децата на Банкя и техните родители към съвместни Арт-работилници, съпътстващи културния календар на инициативата „78. СУ ПРЕДСТАВЯ ИЗКУСТВО В РЕАЛНО ВРЕМЕ“.
Каним ви заедно да съпреживеете и участвате в първите по рода си за нашия град БЕЗПЛАТНИ съботни АРТ – РАБОТИЛНИЦИ за деца и родители на 17 февруари /събота/ от 11:15 ч. в изложбената зала на 78. СУ „Христо Смирненски“.
Можете да усвоите техниката Ебру /рисуване върху вода/ с художника Анжела Минкова.
Заповядайте с усмивки и творчески заряд и започнете с лично нарисувана картина с магичната техника Ебру.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Всяко записано дете да бъде придружено от родител или пълнолетен член на семейството.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 30 души., от тях 15 деца и 15 родители/ пълнолетни членове на семействата.
МОЛЯ, ЗАЯВЕТЕ ПРИСЪСТВИЕТО СИ НА тел: 0895744880

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.