Съобщения № РБН23-ТД26-783/08.02.2024г

На вниманието на собствениците на ПИ с идентификатор 02659.2198.2641; ПИ с идентификатор 02659.2198.2605 и ПИ с идентификатор 02659.2198.36 по КККР на гр. Банкя.

Съобщения с изх. № РБН23-ТД26-783/08.02.2024г. за обявяване на издадена виза за проектиране от Главен архитект на район „Банкя“.

съобщения РБН23-ТД26-783

Другите новини…

Честит празник, Градоман!

Честит празник, Градоман!

На празника Петдесетница от незапомнени времена е бил съборът на Градоман, квартал на Банкя. След години прекъсване...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.