К А М П А Н И Я

„Подобряване на управлението на отпадъците на  територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ на Столична община.

В тази връзка се предвижда квартал „Вердикал“, район Банкя да бъде включен в общинската схема за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата. Столична община стартира кампания по събиране на заявления за предоставяне на съдове за разделно събиране на хранителни отпадъци (1 бр. контейнер от 120 литра, снабден с RFID-таг и 1 бр. кофа с капак от 10 литра) на граждани, които да бъдат включени в системата за разделно събиране. Същото е задължително за гражданите, които генерират хранителни отпадъци и към настоящия момент го изхвърлят в съдовете за смесен битов отпадък.

Желаещите, могат да подадат заявление за включване в програмата в деловодството на район „Банкя“ в срок до 15.03.2024г.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.