Съобщение за инвестиционно намерение

Уважаеми дами и господа,

Съобщаваме Ви за инвестиционното предложение за  „Изграждане на едноетажна постройка за съхранение на градински инвентар и помещение за обитаване“  в ПИ с идентификатор  37280,2121,35 м. „с. Клисура“,  район „Банкя“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

инвестиционно намерение РБН24-ГР94-365

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.