Съобщение от ЦГМ за временна организация на движението

Във връзка с обект «Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на град Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. „Иваняне“, район „Банкя“ и заповед на Столична община:
1. От 11.03.2024 г. до 30.03.2024 г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по:
• бул. „Варна“ между ул. „Царибродска“ и ул. „Гургулят“;
• бул. „Варна“ между ул. „Тепето“ и ул. „Ручей“.
2. От 11.03.2024 г. до 30.03.2024 г. включително се въвежда временна организация на движение както следва:
3.1. Маршрутът на автобусна линия № 49 се скъсява от кв. Клисура до автостанция Банкя както следва: от кв. Клисура по маршрута до кръстовище бул. „Варна“/ул. „Методи Иванов“, наляво по ул. „Методи Иванов“, надясно по ул. „Свилен Миланов“ и направо по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ по маршрута до автостанция Банкя.
2.1.1.За линията се разкриват временни спирки:
• с код 6713 „Ул. Методи Иванов“ на ул. „Методи Иванов“ на 30.00 метра след левия завой от ул. „Свилен Миланов“ в посока кв. Клисура. Спирката е сигнализирана с табела на СУО;
• с код 6714 „Ул. Методи Иванов“ на ул. „Методи Иванов“ на 10.00 метра преди десния завой към ул. „Свилен Миланов“ в посока автостанция Банкя. Спирката е сигнализирана с временен пътен знак на бализ;
• с код 6715 „Ул. Стръмна“ на ул. „Методи Иванов“ при ул. „Стръмна“ в посока кв. Клисура. Спирката е сигнализирана с табела на СОУ;
• с код 6716 „Ул. Стръмна“ на ул. „Методи Иванов“ при ул. „Стръмна“ в посока автостанция Банкя. Спирката е сигнализирана с временен знак на бализ.
2.1.2.Спирка с код 1642 „Ул. Ручей“ на бул. „Варна“ в посока автостанция Банкя се измества 70.00 метра назад през магазина. Спирката е сигнализирана с временен знак на бализ
2.1.3.Спирка с код 1643 „Ул. Ручей“ на бул. „Варна“ в посока кв. Клисура се измества 40.00 метра напред. Спирката е сигнализирана с временен знак на бализ
2.1.4.За линията се закрива двупосочната спирка с кодове 2201 и 2202 „Ул. Царибродска“ на бул. „Варна“
2.1.5.Линията изпълнява ученически курс по маршрут (в посока автостанция Банкя): от кв. Клисура по маршрута до кръстовище бул. „Варна“/ул. „Методи Иванов“, наляво по ул. „Методи Иванов“, надясно по ул. „Свилен Миланов“, направо по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, надясно по ул. „Христо Смирненски“, наляво по ул. „Царибродска“, наляво по ул. „Петко Д. Петков“ и надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ по маршрута до автостанция Банкя
2.1.6.Автобусна линия № 49 да се обслужва от електробуси „Karsan Jest Electric“ и да работи по разписания:
• за делник – с код 69-3-3-3-2-03-24 УЧ Е РЕМ
• за предпразник и празник – с код 70-2-2-2-1-03-24 Е РЕМ
3.За времето на СМР по т.3. автобусна линия № 47 да работи по разписания:
• за делник – с код 66-5-4-4-2-03-24 УЧ Е РЕМ
• за предпразник и празник – с код 67-3-3-3-2-03-24 Е РЕМ

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.