Забрана за паша в следните отдели и подотдели

Със Заповед № СОА24 – РД 09 – 2256 / 02.03.2024г. на Кмета на  Столична община  се забранява пашата в отдели и подотдели:

  • 237-в1, л1 ; 238-12;239-и;240-г2 в землище на с. Клисура /ТД „ДГС„/
  • 238-а,д1, 239-к1, 240-а2, 237-л1, 238-12 239-и, 240-г1 в землище с. Клисура /ОП „УОЗГ“/

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.