Обява за провеждане на конкурси

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

в страната и в чужбина

 

  1. Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

 

  1. Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

1.1. в.ф. 36450-София – 8 длъжности;

1.2. в.ф. 46390-София – 2 длъжности;

1.3. в.ф. 42650-Копривщица – 5 длъжности;

1.4. в.ф. 26050-София – 3 длъжности;

1.5. в.ф. 42170-Сливен – 1 длъжност.

  1. Кандидатите за участие в конкурса подават лично писмено заявление до командира на Командване КИПКО, чрез структурите на ЦВО в срок до 07.05.2024 г.
  2. Конкурсът ще се проведе по график от 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. ,Дариградско шосе“ № 113А.

 

Телефони за информация:

– КИПКО – 02 92 26 723 и 02 92 26 721.

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12, Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офис за военен отчет, р-н „Люлин“- тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

– www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

– www.comd.bg – Централно военно окръжие

 

 

  1. Сухопътни войски

 

  1. Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1. в гарнизон Стара Загора – 30 бр.;

1.2. в гарнизон Ямбол (изкл. в.ф. – 22130) – 15 бр.;

1.3. във в. ф. 52740 – Хасково – 10 бр;

1.4. във в. ф. 34750 – Карлово – 60 бр.;

1.5. във в. ф. 56040 – Благоевград – 15 бр.;

1.6. във в. ф. 54990 – Враца – 15 бр.;

1.7. в гарнизон Плевен – 20 бр.;

1.8. във в. ф. 54060 – Шумен – 6 бр.;

1.9. във в. ф. 22220 – Сливен – 5 бр.;

1.10. във в. ф. 22130 – Ямбол – 3 бр.;

1.11. в гарнизон Пловдив – 29 бр.;

1.12. в гарнизон Асеновград – 22 бр.;

1.13. в гарнизон Белене – 13 бр.;

1.14. във в. ф. 28330 – Смолян – 18 бр.;

1.15. във в. ф. 24620 – Свобода – 20 бр.;

1.16. във в. ф. 22790 – Горна Оряховица – 8 бр.;

1.17. във в. ф. 28610 – София – 5 бр.;

1.18. във в. ф. 57250 – София – 10 бр.;

1.19. във в. ф. 42600 – Мусачево – 10 бр.

  1. До 05.04.2024 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до командирите на съответните формирования, а за гарнизоните Стара Загора, Ямбол , Плевен, Пловдив, Асеновград и Белене до командирите на в. ф. 24150 – Стара Загора, в. ф. 52590 – Ямбол, в. ф. 22160 – Плевен, в. ф. 46690 – Пловдив, в. ф. 24490 – Асеновград и в. ф. 28880 – Белене.
  2. Конкурсът ще се проведе за времето от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г. по места.
  3. Телефони за контакт и получаване на информация относно провеждането на конкурса:

4.1. За длъжностите във в. ф. 24150 – Стара Загора, (042) 615810 /вътр. 42010/;

4.2. За длъжностите във в. ф. 52590 – Ямбол, (046) 661995 /вътр. 47311/;

4.3. За длъжностите във в. ф. 52740 – Хасково, (038) 622725 /вътр. 38010/;

4.4. За длъжностите ъв в. ф. 34750 – Карлово, (0335) 94590 или (0335) 94679 /вътр. 33010, 33011/;

4.5. За длъжностите във в. ф. 26400 – Благоевград, 0887313124 /вътр. 73010, 73011/ или 0884541371 /вътр. 73010, 73011/;

4.6. За длъжностите във в. ф. 54990 – Враца, (092) 620281 /вътр. 80010/;

4.7. За длъжностите във в. ф. 22160 – Плевен, (064) 896010, (064) 896011;

4.8. За длъжностите във в. ф. 54060 – Шумен, (054) 801040, (054) 801070, (054) 878031 /вътр. 54310/;

4.9. За длъжностите във в. ф. 22220 – Сливен, (044) 617010, (044) 617011.

4.10. За длъжностите във в. ф. 22130 – Ямбол, (046) 661995 /вътр. 47349/;

4.11. За длъжностите във в. ф. 46690 – Пловдив, (032) 269290, (032) 627148 /вътр. 32946 и 32950/;

4.12. За длъжностите във в. ф. 24490 – Асеновград, (0331) 67779 /вътр. 33714/;

4.13. За длъжностите във в. ф. 28880 – Белене, (0658) 32711 /вътр. 65810/;

4.14. За длъжностите във в. ф. 28330 – Смолян, (0301) 63071, /вътр. 30110/;

4.15. За длъжностите във в. ф. 24620 – Свобода, (0416) 96095, вътр. 43210;

4.16. За длъжностите във в. ф. 22790 – Горна Оряховица, (0618) 60139 /вътр. 61010/;

4.17. За длъжностите във в. ф. 28610 – София, (02) 9228410;

4.18. За длъжностите във в. ф. 57250 – София, (02) 9228325;

4.19. За длъжностите във в. ф. 42600 – Мусачево, (02) 9229310.

4.20.  Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12, Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

4.21. офис за военен отчет, р-н „Люлин“- тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

 

 

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.