Съобщение от строителя на водния цикъл

 

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 01.04.2024г. – 14.04.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Кирил и Методий“  от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Варна“ – ще се изгражда  канализационен профил 75 УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е с въведена ВОБД и е частично затворен за движение на МПС.
 2. По ул. „Републиканска“ от ул. „Цар Симеон“  до ул. „Булаир“. В участъка се изгражда канализационен клон 173, УО и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 3. По ул. „Роза“ от ул. „Емине“ до ул. „Синчец“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационен профил 259-б, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 4. По ул. „Кукувица“ от ул. „Средна гора“  до ул. „Искра“. В участъка се изгражда канализационен профил 190-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. По ул. „Свобода“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Незабравка“. В участъка се изграждат канализационни профили 170 и 222, УО и СКО към имотите в рамките на канализационните профили.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 6. По ул. „Кипарис“ от ул. “Сердика“ до ул. „Eлин Пелин“ – изгражда се канализационен профили 140. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. „Патриот“ от ул. „Слънчев бряг“ до ул. „Бриз“. В участъка се изграждат канализационни профили 145 -д и 145-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Мир“ от ул. “Патриот“ – изгражда се канализационен профили 152-б. Участъкът   е затворен за движение на МПС.
 9. По ул. „Бриз“ от ул. „Патриот“. В участъка ще се изграждат канализационни профили 149 -д и 149-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут.
 10. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Мусала“. В участъка се изграждат канализационни профили 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 11. По ул. “Перуника“  от ул.  „Горски път“  до ул. „Райна Княгиня“– изгражда  се канализационен профил 301, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 12. По ул. „Гургулят“ от ул. „Янтра“  до ул. „Ю. Гагарин“. В участъка се изгражда канализационен клон 150(В) и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. “Пожаревски път“  от ул.  „Райко Даскалов“ към ул. „Камчия“– изгражда се канализационни клонове 21(В)-б и 21(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.
 14. По ул. “Огражден“  от ул.  „Приморско“  до ул. „Хан Кардам“– изгражда се канализационен клон 96(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 15. По ул. „Невен“ от ул. „Николай Некрасов“ до ул. „А. Каралийчев“. В участъка се изгражда канализационен профил 283-б и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 16. По ул. „Сердика“  от ул. „Кипарис“ в посока ул. „Летоструй“. В участъка ще се изгражда канализационни профили 142 и СКО към имотите. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. „Космонавт“ от ул. „София“ – изгражда се канализационен профил 218, СКО към имотите и УО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 18. По ул. „Окол“ от ул. „Стръмна“ до ул. „Брацигово“. В участъка ще се изгражда канализационни профили 170(В) и СКО към имотите. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 19. По ул. „Райко Даскалов“ от ул. „Пожаревски път“ до ул. „Тунджа“ “– ще се изграждат  канализационни клонове 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Гергина“ от ул. „Янтра“ до ул. „Ю. Гагарин“ –  възстановява се асфалтова настилка след изграждането на профил 135(В).
 21. По ул. „Ахелой“ от ул. „Янтра“ до ул. „Мадара“ – ще се възстановява асфалтова настилка след изграждането на профил 137(В).
 22. По ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Кръстьо Миятев“ – в участъка ще се изграждат канализационни профили 5-д и 5-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.