Информационна среща в Банкя във връзка със стартирали процедури за златодобив

Вчера в зала „Тържествена“ на 78. СУ „Христо Смирненски“, проведохме информационна среща във връзка с една изключително актуална и пряко касаеща Банкя тема, а именно стартиралите процедури за златодобив в съседната на нас Община Божурище.
Поканихме сдружение „Заедно за чиста природа“, които на база техния опит и експертен потенциал ни запознаха с проекта и потенциалните опасности за нашия град при евентуалната му реализация.
Като кмет на Банкя съм загрижен и притеснен от това, което чух в презентацията. Нашите природни дадености, минералната вода и лечебния въздух правят Банкя различно и предпочитано място. Всякакви дейности, при които има потенциален риск от нарушаване на нашия микроклимат, са неприемливи и недопустими.
Поради тази причина стартираме незабавно:
Подписка от нашите съграждани против златодобива в находище Златуша.
Участие на представители от район „Банкя“ на ежеседмичната работна среща в Община Божурище с цел максимална информираност по отношение на проекта.
Благодаря на представителите на Сдружение „Заедно за чиста природа“ за това, че откликнаха на нашата покана и направиха тази изключително интересна презентация.
✌️ Убеден съм, че в лицето на жителите на Банкя те ще намерят едни съмишленици и партньори в очертаващата се нелека битка.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.