Конкурс за есе и рисунка

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „Банкя“ обявява конкурс за есе и рисунка на тема „Нашите приятели животните“. В него могат да се включат деца и младежи до 18 години, които живеят или учат на територията на Банкя.
Целта ни е да стимулираме учениците към творчество, както и да се формира в тях чувство на любов към животните и природата. В есетата децата могат да изразят своето отношение към животните, да разкажат за интересни случаи с животни, за домашните си любимци и др.
✍️ Есетата следва да са написани със шрифт Times New Roman, размер 12, с обем от около една страница А4.
При рисунките да се използва стандартен лист за рисуване размер А4. Може да се използват както бои, така и молив. Есетата да се изпращат на имейл: bankya@bankya.bg, а рисунките на място в сградата на районната администрация.
Срокът за предаване на творбите е до 18 май 2024 г. За най-добре представилите се в различните възрастови групи са предвидени награди. Награждаването ще стане на празника 24 май 2024 г. в парк „Ротонда“.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.