Съобщение за инвестиционно предложение

Уважаеми дами и господа,

Съобщаваме Ви за инвестиционното предложение за  „Изграждане на шест жилищни сгради“  в поземлен имот с идентификатор 32216.2371.89 по КККР на с. Иваняне, УПИ І-2371.7, кв. 58,  м. „Стърната – юг“,  район „Банкя“, Столична община . Можете да се запознаете със съдържанието на изпратеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

инвестиционно намерение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.