Съобщение от строителя на водния цикъл

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 29.04.2024г. – 12.05.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Кръстьо Миятев“ – в участъка се изграждат канализационни профили 5-д и 5-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 2. По ул. „Георги Бенковски“ – в участъка ще се изграждат канализационни профили 11-д и 11-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 3. По ул. “Кирил и Методий“  от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Варна“ – ще се изгражда  канализационен профил 75 УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е с въведена ВОБД и е частично затворен за движение на МПС.
 4. По ул. „Роза“ от ул. „Емине“ до ул. „Синчец“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационен профил 259-б, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 5. По ул. „Елин Пелин“ от ул. „Кипарис“ – изгражда се канализационен профили 141. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 6. По ул. „Бриз“ от ул. „Патриот“. В участъка се изграждат канализационни профили 149 -д и 149-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут.
 7. По ул. „Искра“ от ул. „Рила“. В участъка се изгражда канализационен клон 192-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 8. По ул. „Руй“ – в участъка ще се изгражда канализационни профили 219 и СКО към имотите. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 9. По тупикова улица без име пряка на ул. „Цар Симеон“ – изгражда се клон  167-2 и СКО към имотите. Улицата  е затворена за движение на МПС.
 10. По ул. „Свобода“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Незабравка“. В участъка се изграждат канализационни профили 170 и 222, УО и СКО към имотите в рамките на канализационните профили.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 11. По ул. “Огражден“  от ул.  „Приморско“  до ул. „Хан Кардам“– изгражда се канализационен клон 96(Г), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 12. По ул. „Райко Даскалов“ от ул. „Пожаревски път“ до ул. „Тунджа“ “– изграждат се  канализационни клонове 27(В)-б и 27(В)-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. „Окол“ от ул. „Стръмна“ до ул. „Брацигово“. В участъка ще се изгражда канализационни профили 170(В) и СКО към имотите. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 14. По ул. „Окол“ от ул. „Свилен Миланов“ – изгражда се канализационен клон 191(В) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.

 

 1. По ул. „Бели Брег“ от ул. „Летоструй“ до ул. „Рудозем“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 162.
 2. По ул. „Слънчев Бряг“ от ул. „Рудозем“ до ул. „Летоструй“ –  възстановяват се бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 156.
 3. По ул. „Летоструй“ от ул. „Слънчев Бряг“ до ул. „Баба Тонка“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 157.
 4. По ул. „Хъшове“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 227.
 5. По ул. „Еделвайс“ от ул. „Хъшове“ до ул. „Н. Некрасов“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 228 и 264.
 6. По ул. „Копривщица и ул. „Мальовица“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 103 (Г).
 7. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 286.
 8. По ул. „Лотос“ от ул. „Иванянско шосе“ – –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 275-б.

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.