Съобщение

На вниманието на собствениците на ПИ с идентификатор 37280.2107.45 и ПИ с идентификатор 37280.2107.59  по КККР на с. Клисура.

Съобщения с изх. № РБН23-ГР00-39/17.05.2024г. за обявяване на издадена виза за проектиране от Главен архитект на Столична община.

РБН24-ГР00-39

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.