Съобщение от строителя на водния цикъл

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 27.05.2024г. – 09.06.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Кръстьо Миятев“ – в участъка се изграждат канализационни профили 5-д и 5-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 2. По ул. „Георги Бенковски“ – в участъка ще се изграждат канализационни профили 11-д и 11-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 3. По ул. “Кирил и Методий“  от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Варна“ – ще се изгражда  канализационен профил 75 УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е с въведена ВОБД и е частично затворен за движение на МПС.
 4. По ул. „Петко Д. Петков“ от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Восток 2“ – ще се изгражда  канализационен профил 78 УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 5. По ул. „Люляк“ от ул. „Роа“ до ул. „Булаир“ ще се изгражда  канализационен профил 259-4-б и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС.
 6. По ул. „Роза“ от ул. „Оборище“ до ул. „Синчец“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изграждат се канализационен профил 259-б, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. „Бриз“ от ул. „Патриот“. В участъка се изграждат канализационни профили 149 -д и 149-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут.
 8. По ул. „Искра“ от ул. „Рила“. В участъка се изгражда канализационен клон 192-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 9. По ул. „Созопол“ от ул. „Варна“ – в участъка ще се изгражда канализационен профил 113а и СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 10. По ул. „Плиска“ от ул. „Варна“ до ул. „Ручей“. В участъка ще се изгражда канализационни профили 70(В) и СКО към имотите. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 11. По ул. „Требего“ от ул. „Методи Иванов“ до ул. „Окол“ – изгражда се канализационен клон 179(В) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 12. По ул. „Брацигово“ от ул. „Методи Иванов“ до ул. „Окол“ – ще се изгражда канализационен клон 170(В) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. Петър Никифоров“ – ще се изгражда канализационен клон 60(В)-д и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 14. По ул. „Хумата“ – ще се възстановява асфалтова настилка след изграждането на профил 6 (В).
 15. По ул. „Летоструй“ от ул. „Слънчев Бряг“ до ул. „Баба Тонка“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 157 б и 157 д.
 16. По ул. „Хъшове“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 227д и 227 б.
 17. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 286.
 18. По ул. „Лотос“ от ул. „Иванянско шосе“ – –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 275-б.
 19. По ул. „Йордан Йовков“ ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 15(М).
 20. По ул. „Иглика“ ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 16(М).
 21. По ул. „Републиканска“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 173.
 22. По ул. „Царевец“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 53.

 

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

 

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.