Съобщение от строителя на водния цикъл

 

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 24.06.2024г. – 07.07.2024г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Кръстьо Миятев“ – в участъка се изграждат канализационен профил 5-б и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут през ул. „Родина“.
 2. По ул. „Георги Бенковски“ – в участъка се изграждат канализационни профили 11-д и 11-б и СКО към имотите в рамките на канализационните клонове.  Участъкът  е затворен за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут.
 3. По ул. “Кирил и Методий“  от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Варна“ –  изгражда се канализационен профил 75, УО и СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е с въведена ВОБД и е частично затворен за движение на МПС.
 4. По ул. „Радост“ от ул. „Патриот“ ще се изгражда канализационен профил 151-б, както и СКО в рамките на канализационния профил. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като е осигурен обходен маршрут.
 5. По ул. „Созопол“ от ул. „Варна“ – в участъка ще се изгражда канализационен профил 113а и СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС.
 6. По ул. Петър Никифоров“ – изгражда се канализационен клон 60(В)-д и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 7. По ул. „Карамфил“ от ул. „Варна“ изгражда се канализационен клон 45(В) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 8. По ул. „Огражден“ изгражда се канализационен клон 96(Г) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 9. По ул. „Иларион Макариополски“ изгражда се канализационен клон 208-б и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 10. По ул. „Цар Симеон“ от ул. „Ела“ ще се изгражда канализационен клон 48(Г) и СКО към имотите в рамките на канализационния клон.  Участъкът ще е затворен за движение на МПС.

 

 1. По ул. „Кирил и Методий“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 75.
 2. По ул. „Хъшове“ –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 227 д и 227 б.
 3. По ул. „Лотос“ от ул. „Иванянско шосе“ – –  ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 275-б.
 4. По ул. „Републиканска“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 173.
 5. По ул. „Средна гора“ ще се възстановява асфалтова настилка след изграждането на профил 186-д и 186-б.
 6. По ул. „Зора“ и ул. „Рила“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профили 190-б и 191-д.
 7. По ул. „Венера“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 166.
 8. По ул. „Тинтява“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 169.
 9. По тупикова улица без име, пряка на ул. „Цар Симеон“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 167.
 10. По ул. „Перуника“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 301.
 11. По ул. „Копривщица“ и ул. „Мальовица“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 103(Г).
 12. По ул. „Огражден“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 98(Г).
 13. По ул. „Свобода“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 170 и профил 222.
 14. По ул. „Китка“ – ще се възстановяват бордюри и асфалтова настилка след изграждането на профил 7(М).

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

 

 

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.