Избори за общински съветници и кметове 27.10.2019 г.
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" за справки в избирателните списъци

http://www.grao.bg/elections/Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.