COVID-19
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ“ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ!

       УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        Уведомяваме Ви, че за неопределен срок се преустановява приемното време от отделите на администрацията на район "Банкя". Административното обслужване на граждани не се преустановява, а се осъществява на партерен етаж от Фронт-офис: Деловодство - всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
        Моля, при посещението на място в районната администрация да следвате следните указания:
- Използвайте предпазни маски и ръкавици;
- Спазвайте дистанция на разстояние от 2 метра от други граждани, когато изчаквате да бъдете обслужени от служителите от фронт-офиса. Молим всички граждани да изчакват реда си пред сградата на районната администрация, като спазват препоръчаните разстояния!
 
        За въпроси и справки може да получите информация на телефони 02/9977106 - кабинет на кмета, 
и 02/9977107 - деловодство, 02/9977336 - връзки с обществеността, 02 9977028 денонощен телефон на дежурен по район както и на останалите, посочени на сайта на район "Банкя".
Документи и заявления за услуги на гражданите и юридически лица по електронен път могат да се подават чрез следните канали:
Система за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/Account/Register
Подаване на електронно подписани документи чрез сайта на СО - https://svc.sofia.bg/
Контактен център на Столична община - https://call.sofia.bg/
Електронни услуги - https://usl.sofia.bg/ePortal/Електронни услуги – https://usl.sofia.bg
На сайта на Столична община може да намерите подробна информация за начина за предоставяне на административни услуги по електронен път.
https://www.sofia.bg/web/guest/covid-2019/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/v-zmoznosti-za-komunikacia-s-administraciata-na-so-po-elektronen-p-t?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcovid-2019&inheritRedirect=true
        ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ! СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ! НАМАЛЕТЕ РИСКА!


ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "БАНКЯ"


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.