Новини
Нови хоризонти пред ЧСУ „Цар Симеон Велики”

          Неотдавна   към ЧСУ “Цар Симеон Велики” бе разкрит едноименен Център за обучение  с амбицията да е единствен по рода си. Освен в професионално обучение и квалификация на учители и помощник-учители, той ще работи и в още две направления - работа с деца със специални образователни потребности, както и предоставяне на целодневна грижа за деца под 2 години (детска ясла). Създателите на Център за обучение “Цар Симеон Велики” планират редовно организиране на обучения, конференции и семинари на живо и в онлайн формат. Стремежът на екипа е да увеличи взаимодействията между личностите, работещи в сферата на образованието, както и да създаде успешно партньорство между училищната, академичната и родителската общност.
        “С изграждането на центъра за обучение ние целим да добавим стойност в образователната сфера – да поставим акцент върху коучинг подхода в образователния процес, да предоставим възможности за допълнителна квалификация на начални учители и учители по история, базирани на одобрени от МОН програми по история, както и да допринесем за обучението на деца със специални образователни потребности”,  коментира д-р Росица Врабевска, управител и учредител на Център за обучение “Цар Симеон Велики”.
       Пожелаваме на екипа на новоразкрития Център успешно реализиране на амбициозната им програма!

Паметник на цар Симеон Велики в двора на училището

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.