Новини
Междуучилищно състезание на тема „Убеди ме – победи ме!”

Учeници от ПГТ „Алеко Константинов” взеха участие  в  междуучилищно състезание на тема: „Убеди ме – победи ме!”

Състезанието се проведе на 11.06.2022 г. (събота) между ученици от различни гимназии от София и страната. За жури бяха поканени преподаватели и специалисти по медиация, които съблюдаваха и спазването на принципите на медиацията в процеса на решаване на казусите. Учениците бяха обособени в отбори от по трима от всяко училище.

Целта на състезанието е симулация на медиационна процедура с участие на спорещи страни и медиатор, като техните роли се поемат от участниците от различните училища.
Правилата при разрешаване на поставения конкретен казус са тези, които медиаторите прилагат в ежедневното си справяне с казуси.

От Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“  участваха учениците от XI „б“ клас, Отбор „Импулс“ : 
Алина Венцеславова Симонова
Яна Валериева Павлова
Гаврил Константинов Стойчев
Те се представиха достойно в междуучилищно състезание, организирано от Департамент „Право“ на Нов български университет, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд и заеха престижното четвърто място.
Ръководството на ПГТ „Алеко Константинов” се гордее с факта, че в гимназията се обучават не само отлични специалисти по  изучаваните професии, но и отговорни млади хора, с  многообразни интереси, водени от жаждата да придобиват нови знания, умения и качества.

На почетното четвърто мястоСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.