Проект Воден цикъл
Информация за "водния цикъл" в село Иваняне

           По проекта:"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им“ в село Иваняне се изградиха 1040 м канализация и 660 м водопровод. Проектът в селото в количествено отношение  е изпълнен на 100 процента. Когато движението по ул. „София“ се възстанови, паветата от отделни зони по ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ ще се пренаредят, защото в момента и от усиления трафик по тях съществуват дефектни зони.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.