Проект Воден цикъл
Информация за "водния цикъл" в квартал Вердикал

         Равносметката за направеното досега в изпълнение на проекта, свързан и изграждането на главните канализационни колектори  и водопроводи, попадащи по трасетата им за квартал Вердикал, е следната: Изграден е канал по ул. „Методи Иванов“ -200 м. Изграден е  и 250 м водопровод от ул. „Свилен Миланов“ Канал е положен и по улиците „Камчия“, „Нишава“, „Тепето“ „Стръмна“. Готов е вече и дъждопреливника на ул. „Методи Иванов“. В момента се изчаква той да придобие якост. Предстои работа по улиците „Варна“, „Тунджа“, „Райко Даскалов“, „Ручей“, „Окол“, „Янтра“.


Улица "Методи Иванов", на която багерът ще заработи, когато...


...този дъждопреливник добие якост

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.