Проект Воден цикъл
В цифри за "водния цикъл"

     Вече половин година в Банкя, кварталите и село Иваняне се работи по проекта: "Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” . Времето е достатъчно за една частична равносметка, която да даде яснота на гражданите какво е постигнато и какво предстои.
     Езикът  на цифрите е категоричен – изпълнени са 36 процента от проекта. От 36 км канализация без отклоненията  са изградени 13 км. Изградени са и 3 км водопровод от общо 11 км  без отклоненията. На логичното очакване, че в средата на годината би трябвало и работата да е приключена на 50 процента строителите отговарят, че в първото полугодие те са натрупали опит с различни казуси и затруднения, нещо което ще им бъде полезно за ускоряване на работата през второто полугодие. И отново с езика на цифрите – красноречива е следващата статистика, която показва темповете на строително-монтажните работи по изграждане на каналите за последните 6 седмици.
                                           Седмица                    Метри изграден канал
                                            22                                  438
                                            23                                  589
                                            24                                  311
                                            25                                  342
                                            26                                  824
                                            27                                 1094
       24 и 25 седмица са били седмици с обилни валежи, което обяснява по-ниската производителност. Забавянето по време на дъждове се дължи не толкова на факта, че не може строителят да работи, а че сметищата, където извозва изкопаната пръст за депониране не работят. Но представляващият фирмата изпълнител ДЗЗД„Монисад Банкя“ Иво Мансиев очаква при запазване на темповете от 27 седмица т. е. по  1000 м изграден канал на седмица, сроковете да бъдат спазени, разбира се, ако държавата изпълни ангажимента си и след спирането на европейските средства, тя  извърши междинните плащания.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.